Mentalbeskrivning, BPH & MH


BPH/ MH


Då jag alltid varit väldigt intresserad av hundars mentalitet har jag sedan kennelns start mentalbeskrivit alla våra egna hundar vi använder i vår avel. Jag har även arbetat för att så många som möjligt av kennelns avkommor ska ha känd mentalstatus. i början var vi hänvisade till MH - Mentalbeskrivning hund. Det var då den enda beskrivningen som fanns kring hundars mentalitet. Beskrivningen är mer lämpad för brukshundsraserna (men vad klarar inte en JRT). Sedan 2012 har Svenska kennellklubben tagit fram en mentalbeskrivning som kallas för BPH = Beteende och personlighets beskrivning hund. Och självklart har vi anpassat oss och beskriver numera våra hundar på BPH. Jag försöker fortfarande anordna minst ett beskrivnings tillfälle då alla Vitsuddar födda året innan träffas och genomför beskrivningen, helt kostnadsfritt för ägarna. Givetvis har alla ägare med familj trevligt umgänge med mat o fika i det gröna denna dag!

Nedan har jag redovisat kennelns avkommor som genomfört någon av de två mentalbeskrivningarna samt enkellt beskrivit vad dom innebär.


BPH - Beteende och personlighetsbeskrivning hund

Mer info kommer!


MH – Mentalbeskrivning hund!?

 

Vad är det?

 

Mentalbeskrivning hund – MH är en standardiserad beskrivning av hundens mentala egenskaper.

MH består av 10 moment som bedöms utifrån en intensitetsskala 1 – 5. Där det är beskrivarens uppgift att kryssa i den rutan som ligger närmast hur hunden reagerar. Man beskriver helt enkelt vad hunden gör eller inte gör, här och nu. Väckning, Handling, Avreaktion. Det finns inte plats för egna värderingar. Beskrivningen är lika för alla hundar oavsett ras. För att få deltaga måste hunden ha fyllt 12 månader samt vara registrerad i SKK ( vissa undantag finns). Tik som löper får ej deltaga. Vill man tävla i någon av bruksgrenarna krävs det känd mentalstatus från 18 månaders ålder på hunden.

 

Beskrivaren ”domaren”: Beskriver vad hunden gör.

Testledaren: Tar hand om hundekipaget och instruerar föraren hur denne skall agera i de

olika momenten.

Figuranterna: Drar i snören och agerar med och mot hunden samt bygger banan.

Hunden: Skall ha icke strypande halsband samt ett ca 180 cm långt koppel.

Föraren: Skall följa testledarens anvisningar.

 

Momenten – Vad tittar man på?

 

1 Kontakt:

Beskriver hundens förmåga att ta kontakt och bjuda främmande människor kontakt. Hunden ska handhas så att den har möjlighet att själv ta kontakt.                                                                                

2 Lek:

Beskriver hundens reaktioner i samband med föremålslek. Man tittar på hur snabbt hunden kommer i lek samt gripandet och hur hunden griper. Avslutas med dragkamp med testledaren.                                  3 Jakt:

Beskriver hundens lust att förfölja ett flyende byte samt gripa det. ( En trasa som går i en sicksack bana)

4 Aktivitetsnivå:

Beskriver hundens reaktioner där förväntad aktivitet uteblir.

5 Avståndslek:

Här beskrivs hundens förmåga till aktivitet/samarbete med främmande person på avstånd från föraren ( 40 m ).

6 Överraskning:

Beskriver hundens reaktion i samband med visuell överraskning. (En overall som flyger upp)

7 Ljudkänslighet:

Beskriver hundens reaktioner vid överraskande ljud. ("Skrammel")

8 Spöken:

Beskriver hundens förmåga att stoppa och försvara sig mot ett närmande hot. (Två spöken som rör sig sterotypt mot hunden i intervaller)

9 Lek:

Beskriver om och hur hundens leklust har förändrats under beskrivningen.

10 Skott.

Beskriver hundens reaktion i samband med skottlossning. 2 skott under aktivitet och 2 under passivitet.

 

Genom gången MH = känd mentalstatus, menas att denna är helt genomförd, kryss i alla rutorna, alternativt avbrutits av beskrivaren. Om hundägaren avbryter medges om beskrivning vid högst två tillfällen, minst 6 veckor skall förflyta mellan ggr.

Numera kan föraren avstå skott men det räknas ändå som att hunden har känd mentalstatus, ruta 5 (avstår skott) markeras = X i alla rutor.

MH är framför allt framtaget för att kunna göra en avelsutvärdering. Hela kullar vid samma tillfälle visar ofta liknande beteenden under beskrivningen och då kan man se vad föräldradjuren nedärver. Bra eller dåliga egenskaper. Man kan även se/utläsa hundens förutsättningar för vidareutbildning.

 

Egna tankar:

I dagens samhälle med kamphunds debatter och våra höga krav på vad våra hundar skall klara av att sortera tycker jag: Att detta kan vara en slags varudeklaration för våran ras och framförallt avelsdjuren vi väljer. Då med tanke på att om man tittar på våran ras standard så finns det redan idag individer med tveksam mentalitet som används i avel.

Vi har en ny ras som vi ansvarar för, det är nu vi har möjligheten att påverka detta , varför missa den chansen?

2012-12-31 så har rasen fått 378 hundar beskrivna. 10 stycken har ej fullföljt sina MH varav 4 har beskrivaren avbrutit. Jag har själv deltagit som hundägare, figurant, uppfödar eller publik på 130 JRT vilket jag ser som en stor förmån i mitt vidare avelsarbete.

 

Kennelns MH - Statestik på egen uppfödda hundar

Av 95 uppfödda hundar som har uppnått rätt ålder 120826 har 69 genomfört MH = Känd Mentalstatus. Av de 26 hundar som ej är beskrivna bor 10 utomlands och 3 är avlidna samt en som föraren har valt att avbryta.

Copyright Vitsudden