Vilse i russell djungeln

Vilse i Russelldjungeln

Det är i dagsläget inte helt självklart vad man menar när man säger ”jack russell”. Det finns ett flertal varianter med olika rasstandard och som registreras i olika klubbar och som lyder under olika reglementen. Dessutom har det på senare år blivit väldigt vanligt att kalla alla hundar som är korsade med jack russell terrier för just en Jack russell terrier.

Svenska Kennelklubben, SKK, lyder under FCI. Det innebär att en hund som är registrerad i SKK har tillträde till alla de aktiviteter som SKK och Svenska Brukshundsklubben, SBK och FCI har. Kort sagt, köper du en hund registrerad i SKK har du en renrasig hund som du kan ställa ut, tävla och så småningom ta championat med.

Väljer du en hund som inte är registrerad i SKK så jämställs den med en blandras i det nationella och internationella reglementet från FCI. Exempel på detta är hundar som registrerats i rasklubbarna JRTC of Sweden och JRTC of GB Sweden. Det innebär att du inte kan tävla i alla discipliner, du kan inte ställa ut hunden (endast på JRTCs egna utställningar) och du kan inte ta några championat (endast JRTCs egna championat)

De tre exempel jag tar upp här, är och skall betraktas som tre helt skilda raser, men med förvillande lika namn.

Viktigt att veta!

En svenskfödd valp som inte är registrerad i SKK vid köp kan INTE registreras i SKK senare!


I nedanstående tabell (Kolumnen om JRTC har sammanställts av JRTC of GB Sweden) har jag markerat de mest signifikanta skillnaderna med kursiv text. De största olikheterna är storlek och kroppens proporttioner.


Copyright Vitsudden